Monday, March 22, 2010

Pengenalan Tentang Transformasi P.I.E.S

Buku yang ditulis ini adalah satu perkongsian saya dengan anda mengenai potensi diri sendiri. Manusia mempunyai sebab yang utama untuk wujud dan tinggal di muka bumi yang luas ini. Tidak ada seorang manusia yang wujud di dalam dunia ini sia-sia belaka kerana ia mempunyai potensi yang tersendiri dan tersembunyi. Malah, ia ada di dalam dialog di antara malaikat dengan Tuhan-Nya; ‘Mengapa Engkau hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat kerosakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami sentiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau? Maka Tuhan berfirman; ‘Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui’ (2:30). Sesi dialog ini menerangkan bahawa, manusia bukanlah hanya mempunyai potensi untuk melakukan kerosakan dan kebinasaan, tetapi ada sesuatu perkara yang manusia dan malaikat sendiri tidak tahu akan potensi dan hikmah disebalik ciptaan manusia itu kecuali Tuhan!

Ramai di antara kita tidak mengambil peduli akan potensi yang ada di dalam diri sendiri. Bagi saya, terdapat tiga jenis golongan manusia yang wujud, iaitu yang pertama; Mereka yang kenal diri sendiri dan kenal seluruh potensi diri. Kedua, mereka yang kenal diri sendiri, tetapi mengenal sebahagian potensi sahaja dan ketiga, mereka yang tidak mengenal diri sendiri dan langsung tidak mengenal potensi diri sendiri. Ketiga-tiga golongan ini, berada di dalam dunia yang sama, tempat yang sama dan masa yang sama.

Dunia adalah tempat untuk kita melatih diri (training) sendiri supaya kita mampu membangkitkan potensi fitrah yang sudah disediakan khas untuk manusia. Namun yang demikian, sudahkah kita benar-benar mengenali potensi diri ini dengan sebenarnya? Saya yakin, memang besar perbezaan di antara orang yang kenal dan tidak mengenali potensi diri ini. Bagi mereka yang masih lagi belum menemukannya, maka, anda masih mempunyai masa dan ruang untuk mencarinya! Bagi mereka yang sudah memulakan langkah, anda mempunyai peluang yang cerah untuk memasuki jalan kecemerlangan dan bagi mereka yang sudah memasuki jalan kecemerlangan, anda harus mempertahankannya!

Manusia yang saya kategorikan sebentar tadi, iaitu yang pertama, mereka yang kenal diri sendiri dan kenal seluruh potensi diri ialah mereka yang mempunyai kekuatan, semangat yang tinggi dan luar biasa untuk keluar dari kepompong yang menutupi potensi diri bagi melihat dunia yang luas ini. Mereka yang di dalam kategori ini adalah mereka yang mempunyai karakter yang bukan kebiasaan dan hidup mereka adalah ‘seluas mata memandang’. Dunia mereka tidak ‘sempit’ dengan ideologi-ideologi, kefahaman dan kepentingan peribadi, tetapi mereka ini sering melapangkan dan sering merujuk kepada visi dan misi kehidupan yang jelas bagaikan bumi yang di berikan cahaya matahari untuk melihat. Inilah karakter peribadi mereka yang berada di dalam kategori yang pertama. Pengenalan diri sendiri yang jelas dan nyata, interaksi diri yang tulus dan amalan yang benar, mampu membawakan diri mereka kepada satu aras kehidupan yang hebat. Manusia dalam kategori ini adalah mereka yang disebutkan di dalam kitab Al-Quran iaitu ‘Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah kepada Tuhan’. Inilah visi dan misi mereka yang jelas. Potensi yang dicurahkan dan diamalkan adalah potensi yang selari dengan potensi fitrah kejadian dirinya. Maka, manusia ini adalah manusia yang bebas lagi merdeka dalam melakukan apa sahaja selagi tidak melanggar potensi fitrahnya.

Manusia yang berada di dalam kategori yang kedua pula, mereka yang kenal diri sendiri, tetapi tidak mengenal potensi diri sendiri ialah mereka yang masih mencari-cari akan kebolehan dan hikmah kejadian diri mereka sendiri. Mereka mempunyai kefahaman yang jelas tentang hakikat kewujudan dirinya, tetapi masih lagi kabur untuk mencurahkan potensi tersebut. Golongan ini sebenarnya mempunyai belenggu yang tersendiri dan amat memerlukan kepada kesungguhan yang bersifat ‘total’ dari diri sendiri! Apakah belenggu itu? Golongan ini kebanyakkan berada di dalam situasi ‘serba bersalah’ pada diri sendiri kerana potensi yang cuba di curahkan itu telah bercanggah dengan potensi fitrahnya. Ia seolah-olah seperti runtuhnya bangunan yang cuba dibina! Oleh kerana belenggu yang ada di dalam dirinya amat tebal dan keras, maka, potensi itu terus dicurahkan walaupun ia sering bercanggah dengan intuisi dirinya. Namun yang demikian, apakah belenggu yang dihadapi oleh golongan kedua ini? Belenggu ini ialah wanita, kemewahan, pangkat, kemahsyuran dan kesenangan yang bersifat sementara. Hal ini disebutkan di dalam kitab Al-Quran; ‘Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini iaitu wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia…(3:14). Inilah sebahagian belenggu yang bermain di dalam benak pemikiran mereka yang berada di dalam kategori kedua.

Visi dan misi mereka yang berada di dalam kelompok kedua ini adalah berubah-ubah dan tidak bersifat konsisten. Ia sering diuji dengan pelbagai ujian dan dugaan terhadap kehendak diri sendiri. Kadangkala, oleh kerana kehendak suara hati yang begitu dominon di dalam dirinya, maka ia akan mengenepikan buat sementara intuisi yang jernih di dalam dirinya untuk memuaskan keperluan dirinya. Dan akhirnya, mereka akan rasa bersalah dengan tindakan mengenepikan suara hati yang suci itu dan menyesal.

Ketiga pula, manusia yang tidak mengenal diri dan tidak mengenal potensi dirinya. Kategori ketiga ini ialah mereka yang tidak mempunyai visi dan misi yang jelas. Bagi dirinya, apa sahaja yang mampu memberikan kepuasan dan kenikmatan pada jasad fizikalnya, maka ia akan bertindak dalam apa jua bentuk bagi memenuhi keperluan itu. Visi dan misi kehidupannya tidak jelas malah mungkin tidak ada kerana ia bukanlah satu perjalanan yang penting untuk di lalui, tetapi ia adalah satu kesulitan baginya untuk terus hidup di muka bumi ini. Potensi yang ada di dalam diri manusia ketiga inilah yang disebutkan dalam dialog para malaikat dan Tuhan tadi. Potensi inilah yang amat dibimbangkan oleh sekalian malaikat. Kategori manusia ketiga ini ada dinyatakan di dalam kitab Al-Quran; ‘Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya, dan sesungguhnya dia sangat bakhil kerana cintanya kepada harta…’ (100:6-7).

Inilah rahsia yang ada di dalam penciptaan manusia di muka bumi ini. Tidaklah manusia itu diciptakan dengan satu potensi dan satu tujuan sahaja seperti yang dibimbangi oleh para malaikat. Tetapi ada potensi yang lain, mampu membawa manusia untuk mengenal siapakah dirinya dan apakah misi yang perlu di laksanakan di muka bumi ini. Bumi laksana tempat persinggahan bagi seorang pelayar yang jauh perjalanannya. Maka, beruntunglah bagi mereka yang sedar dan faham akan makna menjadi seorang pelayar yang hanya berhenti sementara untuk berehat. Jadi, secara skemanya saya nyatakan kategori manusia di dalam dunia ini ialah 3; iaitu KENAL DIRI SENDIRI, KENAL POTENSI DIRI; KENAL DIRI SENDIRI, TIDAK KENAL POTENSI DIRI; TIDAK KENAL DIRI SENDIRI, TIDAK KENAL POTENSI DIRI.

Buku yang sedang dibaca anda ini akan menjelaskan ciri manusia yang pertama iaitu KENAL DIRI SENDIRI, KENAL POTENSI DIRI secara ekspilisit, sesuai dengan revolusi abad ke 21 ini. Jika persekitaran dunia ini berubah-ubah menurut kemahuan dan kehendak manusia yang tidak ada penghujungnya, maka kini, kita harus membuat pilihan terhadap diri sendiri. Apakah yang anda inginkan di muka bumi ini? Apakah yang anda kumpulkan di dunia ini? Dan apakah yang dicari-cari selama ini, sejak anda dilahirkan hinggalah anda meningkat dewasa. Apakah yang anda ingin cari sebenarnya?

Buku mengenal potensi diri melalui potensi Physical, Intellectual, Emotional dan Spiritual atau ringkasnya P-I-E-S ini akan membantu anda dalam mengenali dan menghayati perjuangan dan jalan yang seharusnya kita ambil sebagai jalan yang jelas lagi terang untuk mendapatkan apa yang seharusnya bagi kita yang bernama manusia.

Buku ini mengandungi konsep PENGENALAN – INTERAKSI – AMALAN yang benar menurut rujukan yang sehingga hari ini tidak mampu ditandingi dan tidak mampu diubah, iaitu rujukan menerusi kitab suci Al-Quran. Gabungan dari disiplin ilmu yang lain seperti psikologi, falsafah, sains dan sebagainya adalah sekadar pembuktian bahawa Al-Quran itu maha benar dan tidak sedikit pun mempunyai kesalahan yang serius. Berbeza dengan kitab-kitab yang suci terdahulu kemudian telah berlaku campurtangan yang banyak mempunyai kepentingan, merosakkan kesuciannya. Kini, tidak ada satu penolakan yang besar di dalam pedoman manusia hari ini untuk kembali kepada rujukan yang sebenar kerana walaupun manusia itu menolak secara zahiriah, tetapi batiniahnya tidak mampu untuk menafikannya kerana batinnya adalah dijadikan menurut fitrah yang telah ditetapkan oleh pencipta-Nya yang Agung.

Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya ROH (ciptaaan)-Nya dan Dia menjadikan kamu pendengaran, penglihatan dan hati…(32:9)

Konsep PENGENALAN – INTERAKSI – AMALAN bukanlah bersifat linear sahaja; bermaksud semua ilmu yang dikongsikan ini berhenti di sini sahaja, tetapi ia adalah kitaran (rotation). Sudah pasti dan saya yakin bahawa ilmu yang ada di muka bumi ini bukanlah bersifat linear, malah ia akan bertambah-tambah berkembang dan terus berkembang, bagaikan bunga yang segar, berkembang di waktu pagi! Inilah konsep buku yang diterapkan kepada anda. Setiap bahagian akan memberikan pengenalan yang jelas dan nyata, dari sudut definisi dan dimensinya. Ia amat penting kerana pengenalan yang jelas lagi nyata akan meletakkan diri anda di dalam semantik yang lurus kepada kebenaran. Jika pengenalan yang tidak jelas dan nyata diberikan kepada anda, saya yakin, kefahaman dan keyakinan yang lahir selepas anda membaca buku ini pasti terpancar sinarannya, sedangkan niat saya adalah untuk membawa pancaran ini kepada satu pancaran yang sama, sudut yang sama dan hasilnya yang maksima! Bagaikan cahaya laser!

Semasa saya menulis buku ini juga, terlintas di fikiran saya, mengapa ramai manusia yang lahir di muka bumi ini, mempunyai pelbagai perbezaan dari sudut kefahaman, pegangan dan amalan? Dan hari ini juga, terbukti dengan jelas bahawa, kata-kata seorang nabi, mengatakan bahawa; bayi yang baru dilahirkan itu adalah dalam keadaan fitrah, putih bagaikan kain yang bersih. Maka kedua ibubapa merekalah yang mencorakkannya! Saya berfikir, inilah bukti bahawa pengenalan yang jelas lagi nyata kepada generasi yang baru lahir di muka bumi ini akan membawa kepada kemakmuran dan kedamaian! Tidak akan ada peperangan! Mengapa saya berkata begitu? Jika ibubapa mereka tidak mengajarkan atau tidak memperkenalkan satu cara hidup yang penuh dengan dendam, marah, pentingkan diri, dan semua perkara yang negatif di muka bumi ini, saya kira, sudah pasti generasi akan datang ini akan membawa kepada keharmonian yang sejahtera, akibat daripada pengenalan tentang kehidupan yang jelas lagi nyata!

Di sinilah konsep pencorakkan yang saya akan bawakan kepada anda menerusi buku ini. Saya akan mencorakkan satu corak yang berlandaskan kepada corak yang harus digunakan oleh semua manusia, iaitu corak dari Al Quran. Corak inilah yang paling indah, lagi menawan hati-hati manusia yang mana ia telah terbukti sejak 1400 tahun yang lalu, seorang manusia yang telah dicorakkan hatinya dengan Al-Quran! Bayangkan, ramai manusia yang terhasil dari corakan Al-Quran! Bukankah dunia ini bagaikan syurga?

Konsep interaksi pula membawa makna kepada hubungan vertikal dan horizontal. Hubungan interaksi ini akan ‘bersambung’ setelah pengenalan yang jelas lagi nyata yang diberikan kepada anda. Anda akan mampu membina hubungan ini secara serentak kerana ia sudah disediakan untuk anda, di dalam diri anda sendiri! Saya akan bawakan kepada anda untuk mengenalpasti konsep interaksi menerusi bab yang akan dibincangkan dalam buku ini. Interaksi juga adalah satu keadaan yang akan melahirkan keyakinan dan kesungguhan. Sepertimana anda sedang bercakap menerusi telefon. Anda sedang ‘bersambung’ dengan orang yang anda sedang bercakap. Dan anda yakin dengan orang yang anda sedang bercakap itu kerana anda tahu siapa yang sedang berinteraksi dengan anda walaupun anda tidak melihat wajahnya! Inilah konsep interaksi yang akan dilakukan oleh anda sebaik sahaja anda membaca buku ini kerana ‘sambungan’ itu akan berlaku secara terus (automatic) kerana ada keyakinan.

Kemudian, keyakinan yang timbul dari interaksi ini perlu dikekalkan dengan amalan, iaitu secara praktikal. Praktikal yang anda akan jalani ini sebenarnya sudah anda lakukannya menerusi aktiviti kehidupan seharian anda! Bagaimana? Ia bermula sejak anda bangun daripada tidur hinggalah anda kembali untuk tidur. Ia telah dilakukan oleh anda tetapi jarang orang menyedarinya. Kualiti amalan menerusi aktiviti kehidupan seharian anda ini akan ditingkatkan kepada satu tahap yang lebih baik setelah anda memahami isi kandungan buku ini.

Akhirnya, setelah anda sedar dan tahu bahawa sebenarnya anda telah melakukannya, akan timbul pelbagai soalan dan inkuiri. Bagaimana untuk memenuhi dan menjawab persoalan yang timbul ini? Maka, akhirnya anda akan kembali kepada pengenalan semula!

Inilah konsep PENGENALAN – INTERAKSI – AMALAN! Ia adalah berbentuk kitaran dan bukannya linear! Saya yakin, pelbagai persoalan akan timbul dan persoalan itu haruslah menemukan jawapannya agar anda berada pada tahap yang lebih baik dan matang dalam kehidupan anda!

Jauhkan diri anda daripada dogma! Jauhkan diri anda daripada mengikuti suatu perkara yang anda sendiri tidak jelas dan tidak ada suatupun yang menjelaskan dengan pengenalan yang jelas dan nyata! Ia pasti merosakkan potensi fitrah anda yang hebat itu. Mengapa saya mengatakan begitu? Jawapannya adalah Krisis Pemikiran! Kebanyakkan dari kita, memahami sesuatu perkara itu bukanlah daripada usaha kita sendiri tetapi ia bersifat ‘TOP-DOWN’, iaitu perpindahan maklumat dari generasi dulu kepada generasi baru.

Tidak ada perubahan dan penyelidikan yang mampu memberikan kepuasan dalam melakukan satu amalan. Inilah penyakit yang ada di dalam diri manusia. Mudah menerima satu perkara tanpa ada usaha menyelidik. Buku ini akan membantu anda dalam melakukan beberapa anjakan paradigma yang usang kepada yang baharu dan lebih diyakini buktinya! Mari kita mulakan penjelajahan ilmu!